Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunikační kampaň k představení nové webové podstránky FEG (finanční a ekonomická gramotnost)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je vypracování detailního návrhu a zajištění realizace komunikační kampaně, jejímž cílem je představit novou webovou podstránku zadavatele s názvem „Finanční a ekonomická gramotnost“, určenou pro prohlubování finanční a ekonomické vzdělanosti veřejnosti, a zvýšit u cílové skupiny (učitelé) povědomí o ČNB jako nezávislém garantovi finanční a ekonomické gramotnosti v ČR.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Jaroslava Malá
tel.: +420 224 412 412, 704 960 137
e-mail: jaroslava.mala@cnb.cz

a v době její nepřítomnosti:
Mgr. David Lenc
tel.: +420 224 412 905, 704 960 130
e-mail: david.lenc@cnb.cz

nebo Mgr. Ondřej Pavelka
tel.: +420 224 413 734, 704 960 142
e-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 11.11.2020 10:00
Datum zahájení: 06.10.2020 15:57
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: