Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky počítaček bankovek a mincí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky, údržba a opravy počítaček bankovek a počítaček mincí, včetně přídavných displejů pro Českou národní banku (dále jen „zadavatel“) za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Veřejná zakázka (dále též „VZ“) je rozdělena ve smyslu § 35 zákona na 2 samostatné části takto:

- část A) VZ – dodávky počítaček bankovek

Předmětem této části VZ jsou dodávky, údržba a opravy počítaček bankovek, kdy bližší podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1A ZD - Návrh smlouvy – počítačky bankovek.

- část B) VZ - dodávky počítaček mincí

Předmětem této části VZ jsou dodávky, údržba a opravy počítaček mincí, včetně přídavných displejů, kdy bližší podmínky plnění jsou uvedeny v příloze č. 1B ZD - Návrh smlouvy – počítačky mincí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Bolfová
E-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 400
mob. tel: +420 704 960 136

a v případě její nepřítomnosti:

Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 345
mob. tel: +420 704 960 131
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 12.11.2020 10:00
Datum zahájení: 13.10.2020 10:00