Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pronájem optických vláken na propojení budovy ústředí a budovy záložního pracoviště ČNB
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dlouhodobý pronájem čtyř nenasvícených optických vláken vedených ve dvou nezávislých trasách A a B (v každé nezávislé trase jsou požadována 2 optická vlákna) za účelem propojení budovy ústředí ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 (dále jen „budova ústředí“) a budovy záložního pracoviště ČNB Praha 5, Strojírenská 175 (dále jen „budova Zličín“), včetně poskytování technické podpory.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Jaroslava Malá
E-mail: jaroslava.mala@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 412

a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. David Lenc
E-mail: david.lenc@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 905
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.04.2020 10:00
Datum zahájení: 24.02.2020 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: