Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: NET4 - Obnova sítě výpočetních středisek na bázi SDN v ČNB
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je návrh a následné dodání a vybudování síťové infrastruktury dvou vzájemně se zálohujících / doplňujících výpočetních středisek (CVS a ZVS) na bázi SDN v ústředí České národní banky a na jejím záložním pracovišti ve Zličíně, včetně centrálního řízení, napojení na další systémy a následného servisu a podpory dodaného řešení.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Jaroslava Malá
E-mail: jaroslava.mala@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 412

a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Ondřej Pavelka
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.03.2020 10:00
Datum zahájení: 03.02.2020 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: