Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Aplikační rozhraní pro třetí strany pro elektronický přístup k účtům klientů ČNB a předání platebních příkazů bance klienta dle směrnice PSD 2
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace API (Application Programming Interface) odpovídající směrnici PSD 2 (Payment Service Directive 2).

Bližší vymezení předmětu veřejné zakázky je obsaženo v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: +420 224 412 345
a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. David Lenc
E-mail: david.lenc@cnb.cz
tel.: +420 224 412 905
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 07.08.2019 14:00
Datum zahájení: 25.06.2019 09:00