Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2019
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zahraničních tištěných časopisů, zahraničních novin a týdeníků a on-line přístup k elektronickým časopisům pro Českou národní banku (dále jen „zadavatel“) za podmínek uvedených níže v této ZD.

Veřejná zakázka (dále také jako „VZ“) je rozdělena ve smyslu § 35 zákona na 3 samostatné části takto:

- Část A): Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí;
- Část B): Tištěné zahraniční časopisy s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů;
- Část C): Elektronické zahraniční časopisy (pouze elektronická verze).

Bližší vymezení předmětu jednotlivých částí veřejné zakázky je obsaženo:

- v přílohách č. 2A ZD – Cenová tabulka pro část A), č. 2B ZD – Cenová tabulka pro část B), č. 2C ZD – Cenová tabulka pro část C),
- a v návrzích smluv pro jednotlivé části této veřejné zakázky - v příloze č. 1A ZD – Návrh smlouvy pro část A), příloze č. 1B ZD – Návrh smlouvy pro část B) a v příloze č. 1C ZD – Návrh smlouvy pro část C).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Petra Bolfová
E-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 400

v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Jaroslava Malá
E-mail: jaroslava.malá@cnb.cz
tel: +420 224 412 412
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 22.10.2018 10:00
Datum zahájení: 21.09.2018 08:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: