Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka 150 ks sestav osobních počítačů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 150 ks sestav osobních počítačů (dále jen „PC“) včetně LCD monitorů a příslušenství (dále jen „sestavy“). Dodané sestavy musí splňovat technické požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 2 návrhu smlouvy.

Součástí dodávky sestav je dále dodání licencí operačního systému OEM MS Windows 10 Pro CZ (64bit), ovladačů k nabízeným sestavám, jež nejsou součástí standardní instalace operačního systému MS Windows 10, které dodavatel/výrobce PC doporučuje používat pro běžný provoz, případně dodání dalšího standardního programového vybavení dodavatele/výrobce, které je běžně dodáváno s nabízeným PC.

Předmětem veřejné zakázky je dále provedení seznámení odborných pracovníků zadavatele (techniků) v počtu 3 až 5 osob v rozsahu maximálně 2 hodin s konstrukcí dodaných sestav, umístěním jednotlivých komponent a switchů/jumperů, konektorů atd., s obsahem a strukturou BIOSu PC a jeho nastavení, managementem a security vlastnostmi PC a diagnostickými postupy.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Ondřej Pavelka
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 734

a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127

Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 06.11.2018 13:00
Datum zahájení: 21.09.2018 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: