Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka řešení proxy serveru
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je „Dodávka řešení proxy serveru“ (včetně vypracování realizační studie), jeho implementace v prostředí zadavatele a následná provozní podpora tohoto řešení. Předmětem veřejné zakázky je rovněž vypracování dokumentace skutečného stavu implementace řešení serveru proxy, zaškolení odborných pracovníků, dodávka bezpečnostních služeb a zajištění případné konzultační podpory.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedená v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.02.2018 10:00
Datum zahájení: 15.12.2017 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: