Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování mobilních telekomunikačních služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných mobilních telekomunikačních služeb. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II této ZD.
Veřejná zakázka obsahuje:
- hlasové a datové služby prostřednictvím veřejných mobilních telefonních sítí – bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v hlavě II;
- dodávky mobilních zařízení – bližší specifikace veřejné zakázky je uvedena v hlavě II.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.11.2017 10:00
Datum zahájení: 05.10.2017 08:00