Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Formulář navazuje na/opravuje formulář: E01: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rozšíření kapacity zařízení EMC DataDomain DD2500
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodání, instalace a zprovoznění technických a programových prostředků pro ukládání dat zálohovacího systému DataProtector, včetně dodání uživatelské dokumentace výrobce technických prostředků a dokumentace programových prostředků a zajištění podpory dodaných technických a programových prostředků.

Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 ZD - Návrh smlouvy, včetně jejích příloh.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky se doručují zasláním nabídky v elektronické podobě prostřednictvím el. nástroje E-ZAK zadavatele dostupného na adrese: https://ezak.cnb.cz/. Podrobné informace o ovládání el. nástroje E-ZAK (uživatelská příručka a manuál appletu elektronického podpisu) jsou dostupné na adrese: https://ezak.cnb.cz/.
Kontakt: Mgr. Petra Bolfová
E-mail: petra.bolfova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 400

a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Michaela Lukšová
E-mail: michaela.lukšova@cnb.cz
tel.: + 420 224 413 965.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.05.2017 10:00
Datum zahájení: 08.03.2017 17:50