Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. Miroslav Kurka – TRADETEX
IČO: 10609032
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 5
Konečná cena zakázky: 910 299,40 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 101 462,27 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.07.2013