Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zahraniční periodika pro ČNB na rok 2017
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou dodávky zahraničních tištěných časopisů, zahraničních novin a týdeníků a on-line přístup k elektronickým časopisům uvedeným v příloze č. 1 této výzvy - Zadávací dokumentace vč. příloh.
Veřejná zakázka je rozdělena ve smyslu § 98 zákona na 3 samostatné části takto:
- Část A): Tištěné zahraniční noviny a týdeníky s doplňkovou elektronickou verzí;
- Část B): Tištěné zahraniční časopisy s doplňkovou elektronickou verzí u vybraných titulů;
- Část C): Elektronické zahraniční časopisy (pouze elektronická verze).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 24.10.2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016 00:00