Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Servis 2 ks strojů LCC-20
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je provádění pravidelné preventivní údržby a oprav 2 ks strojů na zpracování mincí LCC-20 (dále jen „stroje“), které byly zadavatelem uvedeny do provozu v roce 2003 a na kterých byla provedena v roce 2015 generální oprava. Jeden stroj je umístěn v pobočce ČNB Brno a jeden stroj je umístěn v pobočce ČNB Ostrava.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt: Mgr. Michaela Lukšová
michaela.luksova@cnb.cz
+420 224413965
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 31.10.2016 13:00
Počátek běhu lhůt: 30.09.2016 00:00