Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Oprava, modernizace a odstranění provozních rizik výtahů
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení modernizace a oprav výtahů:
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:
část A) Oprava, modernizace a odstranění provozních rizik výtahů v budově územního pracoviště ČNB Ústí nad Labem,
část B) Oprava, modernizace a odstranění provozních rizik výtahů v budově územního pracoviště ČNB České Budějovice,
část C) Oprava, modernizace a odstranění provozních rizik výtahů v budově územního pracoviště ČNB Plzeň a jejich pravidelná údržba a opravy.
Předmětem zakázky je rovněž provádění mimozáručních oprav po dobu záruky a předmětem části C je také provádění pravidelné údržby a oprav výtahů.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příslušném návrhu smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29. 07. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 23. 06. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: