Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunikační kampaň ke zviditelnění nového webového portálu o finančním vzdělávání
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je návrh a realizace komunikační kampaně, jejímž cílem je upozornit na novou microsite zadavatele s názvem „Peníze na útěku“, jejíž grafický manuál tvoří přílohu č. 3 poptávky. Microsite je určena pro finanční vzdělávání a jejím cílem je zprostředkovaně prohloubit ekonomickou vzdělanost veřejnosti a zvýšit její povědomí o ČNB jako dlouhodobě důsledném strážci cenové a finanční stability.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06. 06. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 11. 05. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: