Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka vozidel v civilním provedení a se speciální úpravou
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 4 vozidel.
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části:
část A – Dodávka 2 terénních vozidel v civilním provedení,
část B – Dodávka 1 vozidla v civilním provedení,
část C – Dodávka 1 vozidla typu dodávky s vestavbou.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příslušném návrhu smlouvy. Přílohu č. 1A ZD tvoří návrh smlouvy pro část A veřejné zakázky, přílohu č. 1B ZD tvoří návrh smlouvy pro část B a přílohu č. 1C tvoří návrh smlouvy pro část C veřejné zakázky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt: Mgr. Naděžda Kalvachová, tel. + 420 224413014
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 27. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 29. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: