Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Generální oprava a servis strojů LCC-20
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je generální oprava, provádění pravidelné preventivní údržby a provádění mimozáručních a pozáručních oprav 6 strojů na zpracování mincí LCC-20 (dále jen
„6 strojů“), které byly zadavatelem uvedeny do provozu v letech 2003 a 2007. Součástí generální opravy je pročištění všech částí strojů, výměna jednotlivých částí a následná kompletace strojů, odborné zabalení strojů a jejich odvoz do prostor dodavatele, zajištění
dopravy, instalace strojů po generální opravě v pobočkách ČNB, provedení zkušebního provozu a provedení SAT (Site Acceptance Test). Předmětem této veřejné zakázky je dále provádění pravidelné preventivní údržby a oprav 3 strojů na zpracování mincí LCC-20, které byly zadavatelem uvedeny do provozu v letech 2003, 2009 a 2010. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt: Mgr. Michaela Lukšová
michaela.luksova@cnb.cz
+420224413965
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 03. 05. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 15. 04. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: