Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Úprava řízení dieselagregátů enegrocentra záložního pracoviště ČNB - Zličín
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je návrh, vyprojektování, dodání, namontování, odzkoušení a uvedení do provozu řízení dieselagregátů (dále jen „DA“) energocentra záložního centra ČNB- Zličín a provádění mimozáručních oprav. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy. Část dokumentace současného stavu je utajovaná informace stupně utajení Vyhrazené a podmínky přístupu k ní jsou blíže upraveny v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 17. 03. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 25. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: