Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění provozu 2 ks MFZ Xerox ColorQube 9303 v rozmnožovně ČNB
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zajištění provozu 2 ks MFZ Xerox ColorQube 9303 (dále jen „MFZ“), což zahrnuje seřízení a vyčistění MFZ, dodávky spotřebního materiálu, poskytnutí dílů postupné spotřeby včetně jejich výměny, provádění údržby MFZ (tj. jejich seřízení a vyčištění) a provádění údržby MFZ v rozsahu a četnosti stanovené výrobcem. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 - Návrh smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07. 03. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 19. 02. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: