Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka SW komponent pro ABO-SEPA Credit Transfer II
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat, nainstalovat a implementovat produkt, kterým je výhradně softwarové řešení pro zajištění vyhledání BIC kódu na základě čísla účtu IBAN. SW řešení musí být založeno na technologii PL/SQL a využití služby IBAN Plus společnosti SWIFT. Předmětem zakázky je dále poskytování podpory dodaného softwarového řešení. Předmětem zakázky není dodávka IBAN Plus a zajištění aktualizace databáze kódu BIC. Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 poptávky - Návrh smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 29. 02. 2016 10:00
Počátek běhu lhůt: 29. 01. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: