Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování tiskových služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je:
- přenechání tiskových zařízení do užívání (nájmu) zadavatele. Všechna tisková zařízení musí být nová, nepoužitá a splňovat požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD návrh smlouvy, včetně příloh, či mohou mít parametry lepší;
- zabezpečování oprav a údržby tiskových zařízení včetně dodávek veškerého spotřebního materiálu;
- přímé dodávky papíru do tiskových zařízení. Dodávaný papír musí splňovat požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 ZD - návrh smlouvy či může mít parametry lepší.
Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy – příloze č. 1 ZD a v jeho přílohách.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
Kontakt: Ing. Pavel Vrátný, tel.: +420 224412949, e-mail: pavel.vratny@cnb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16. 03. 2015 10:00
Počátek běhu lhůt: 21. 01. 2015