Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: IS ServiceDesk
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodání a implementace nového informačního systému IS ServiceDesk, tj. systému pro kontinuální správu procesů IT Service Management, Facility Management a dalších obdobných procesů správy v rámci zadavatele (dále též "SD"), který má nahradit stávající SW nástroj (původní IS ServiceDesk).

Předmětem veřejné zakázky je rovněž poskytnutí příslušných licencí k SD, poskytování provozní podpory SD, provádění úprav a rozvoje SD, úpravy dokumentace SD a školení zaměstnanců zadavatele ke správě a používání SD.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. David Lenc
E-mail: david.lenc@cnb.cz
tel.: +420 224 412 905
mob.: +420 704 960 130

a v případě jeho nepřítomnosti:

Mgr. Silvie Opltová
E-mail: silvie.opltova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 022
mob.: +420 704 960 189
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.11.2023 10:00
Datum zahájení: 11.10.2023 00:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):