Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pravidelný monitoring médií
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v:
a) poskytování monitoringu sdělovacích prostředků (médií) spočívající v každodenním sledování a následném zpracování přehledu mediálních výstupů,
b) poskytnutí přístupu do databáze mediálních výstupů jak v elektronické podobě, tak v podobě mobilní aplikace,
c) poskytování týdenního kvalitativně-kvantitativního analytického přehledu medializace ČNB, a
d) poskytnutí přístupu do mediálního archivu poskytovatele monitoringu médií.
Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Markéta Klíma Bučková
tel.: + 420 224 413 411
e-mail: marketa.klima-buckova@cnb.cz

v době její nepřítomnosti:
Mgr. Tereza Zárubová
tel.: +420 224 412 412
e-mail: tereza.zarubova@cnb.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.09.2023 10:00
Datum zahájení: 10.08.2023 15:10
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: