Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro ČNB (gastroprovoz)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky osobních ochranných pracovních prostředků (dále též jako „OOPP“) do gastroprovozu v sídle zadavatele.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD, a dále v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka, která obsahuje ilustrativní vyobrazení OOPP používaných zadavatelem. Toto ilustrativní vyobrazení není pro dodavatele závazné, nicméně nabízené OOPP by se měly vyobrazenému zboží, je-li v cenové tabulce uvedeno, přibližovat v maximální možné míře. Specifikace OOPP uvedená v příloze č. 2 ZD – Cenová tabulka, v poli „Specifikace OOPP, norma“ je pro dodavatele závazná!

Zadavatel s ohledem na podmínky svého gastroprovozu upozorňuje, že v rámci plnění předmětu veřejné zakázky po uzavření smlouvy a jedné vystavené objednávky může být požadováno dodání i pouze jednoho kusu (či páru) zboží.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Ondřej Pavelka
E-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel.: +420 224 413 734
mob.: +420 704 960 142

a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Tereza Zárubová
e-mail: tereza.zarubova@cnb.cz
tel.: +420 224 412 412
mob.: +420 705 864 064
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22.03.2023 10:00
Datum zahájení: 27.10.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: