Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Notebooky 2023 (273 ks)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 273 kusů notebooků ve dvou technických specifikacích, a to:
192 kusů dle technické specifikace I, uvedené v příloze č. 2 – Technické požadavky kupujícího na notebooky, resp. doplněné dodavatelem do přílohy č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 výzvy, a
81 kusů dle technické specifikace II, uvedené v příloze č. 2 – Technické požadavky kupujícího na notebooky, resp. doplněné dodavatelem do přílohy č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 výzvy.
Bližší informace k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 1 výzvy – Návrh smlouvy vč. příloh.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Pavel Mezuláník
e-mail: pavel.mezulanik@cnb.cz
tel.: +420 224 413 400

v případě jeho nepřítomnosti:

Mgr. David Lenc
e-mail: david.lenc@cnb.cz
tel.: +420 224 412 905
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: zakázka v DNS zahájená výzvou
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 06.03.2023 10:00
Datum zahájení: 06.02.2023 13:01
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: