Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování pevných telekomunikačních služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je poskytování veřejně dostupných pevných telekomunikačních služeb, tj. poskytování hlasových služeb prostřednictvím pevných telefonních sítí včetně zajištění přípojek, a to v období od 26. března 2023 do 26. března 2028. Podrobná specifikace plnění je obsažena v hlavě II Zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
České Budějovice
Plzeň-město
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno-město
Ostrava-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Markéta Bučková
e-mail: marketa.buckova@cnb.cz
tel: +420 224 413 411

a v případě její nepřítomnosti
Mgr. Ondřej Pavelka
e-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
tel: +420 224 413 734
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 26.01.2023 10:00
Datum zahájení: 23.12.2022 13:19
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: