Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka 2 ks tunelových myček s příslušenstvím pro závodní jídelny II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace 2 ks profesionálních gastro tunelových myček nádobí s příslušenstvím pro závodní jídelny ČNB.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Kontaktní osoba pověřená pro věci organizační:
Mgr. Tereza Zárubová
e-mail: tereza.zarubova@cnb.cz
tel.: +420 224 412 412

a v případě její nepřítomnosti:
Mgr. Vojtěch Dyluš
e-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: +420 224 412 345
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 05.12.2022 10:00
Datum zahájení: 09.11.2022 19:50
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):