Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Přestavba kancelářských svítidel
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je provedení repase zářivkových svítidel typu ID-VM 2/58W, typu RCA 2/58 a náhrada svítidel CQF 2/18W TC a zářivkových svítidel v nikách.
Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 ZD.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 345
mob.: +420 704 960 131
a v případě jeho nepřítomnosti:
Mgr. Silvie Opltová
E-mail: silvie.opltova@cnb.cz
tel.: +420 224 413 022
mob.: +420 704 960 189
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 16.09.2022 10:00
Datum zahájení: 25.07.2022 16:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: