Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komunikační kampaň a následná propagace Návštěvnického centra ČNB – kreativní a exekuční část
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je realizace komunikační kampaně k otevření Návštěvnického centra ČNB, resp. její kreativní a exekuční části, a to v souladu s přílohou č. 1 Návrhu smlouvy – Specifikace plnění komunikace Návštěvnického centra ČNB.
Bližší specifikace předmětu zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Jaroslava Malá
tel.: +420 224 412 412, 704 960 137
e-mail: jaroslava.mala@cnb.cz

a v době její nepřítomnosti:
Mgr. Ondřej Pavelka
tel.: +420 224 413 734, 704 960 142
e-mail: ondrej.pavelka@cnb.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.08.2021 10:00
Datum zahájení: 30.07.2021 21:36