Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a servis technologií pro zpracování mincí
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka a servis technologií pro zpracování mincí, které zahrnují zařízení s elektromagnetickou kontrolou, zařízení s optickou kontrolou a zařízení pro adjustaci mincí a kontejnerů EBKV pro shromáždění a uskladnění volně sypaných mincí do pracovišť České národní banky. Celkový počet zpracovaných mincí se pohybuje okolo 436 000 000 mincí ročně s tím, že podíl mincí nominálních hodnot Kč 1, 2 a 5 je 52 % a podíl mincí nominálních hodnot Kč 10, 20 a 50 je 48 %. Minimální technické a funkční požadavky jsou stanoveny v rámci přílohy č. 1 ZD.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Brno-město
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Vojtěch Dyluš
E-mail: vojtech.dylus@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 345

a v případě jeho nepřítomnosti:

Mgr. Adriana Králová
E-mail: adriana.kralova@cnb.cz
tel.: + 420 224 412 127
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 12.02.2021 10:00
Datum pro předběžné nabídky: 19.07.2021 10:00
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 15.12.2020 16:02
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: