Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Obměna osobního východního výtahu v objektu ČNB Plzeň
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je provedení demontáže stávajícího osobního výtahu a následná dodávka a instalace nového trakčního výtahu v budově ČNB Plzeň, Husova 10 (dále jen „dílo“) v souladu s „Technickým podkladem pro zadání výběru dodavatele osobního výtahu v budově ČNB Plzeň“, který je přílohou č. 1 návrhu smlouvy.

Bližší specifikace předmětu plnění zakázky je uvedena v příloze č. 1 této poptávky – Návrh smlouvy (viz článek I – Předmět a místo plnění).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt: Mgr. Vojtěch Dyluš, tel.: +420 704 960 131, e-mail: vojtech.dylus@cnb.cz,
v době jeho nepřítomnosti:
Mgr. Petra Bolfová, tel.: +420 704 960 136, e-mail: petra.bolfova@cnb.cz.
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: Poptávka
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 10.05.2021 10:00
Datum zahájení: 08.04.2021 12:29
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):