Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: NET7 - Rozšíření DWDM
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je povinnost zhotovitele dodat a následně implementovat technické prostředky a programové prostředky pro rozšíření stávajících DWDM zařízení a poskytovat k nim vymezené služby.

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, a v cenové tabulce, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnb.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 31.03.2021 10:00
Datum zahájení: 02.02.2021 10:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):