Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Dodávka reprosoustav do Kongresového centra ČNB

Document information

Title: Uzavřená kupní smlouva
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Kupní smlouva_dodávka reprosoustav do KC ČNB_SONING Praha_92-310-18_Redigováno.pdf
Size: 2.13 MB
Actual file version: 20.12.2018 17:01:04
MD5 hash: c68dcb562ef8b80a7bf7e9f86030c115
SHA256 hash: f5b2986a956158f68f10438835d96cc931a3d4b013d0c5603016a097059f3e55

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 20.12.2018 17:01:04 Uzavřená kupní smlouva other documents - public - Kupní smlouva_dodávka reprosoustav do KC ČNB_SONING Praha_92-310-18_Redi gováno.pdf 2.13 MB