Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Pozáruční podpora produktů HP

Document information

Title: Uzavřená smlouva
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva na pozáruční podporu program. a tech. prostředků Hewlett-Packard_Power Systems_92-096-16_Redigováno.p df
Size: 4.58 MB
Actual file version: 29.04.2016 15:15:46
MD5 hash: 3ab67cb067d1672e79e52e6aa79bcb9e
SHA256 hash: b3123171fd8bff6762fd31ad985da1f448a8915f3c1b357ef3cc52a7452cba8a

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 29.04.2016 15:15:46 Uzavřená smlouva other documents - public - Smlouva na pozáruční podporu program. a tech. prostředků Hewlett-Packard_Powe r Systems_92-096-16_Re digováno.pdf 4.58 MB