Příloha zveřejňované informace

Document information

Title: Uzavřený dodatek č. 1 ke smlouvě
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Dodatek č. 1 ke smlouvě o rozšíření funkčnosti IS pro podporu činností archivu ČNB_Bach systems_92-068-16_Redigováno.p df
Size: 1.80 MB
Actual file version: 23.03.2016 16:34:50
MD5 hash: 6777ea1f15be63112f1211f34675c7fa
SHA256 hash: 03fbbf42bac030326efe0866b736be5c792b4ef92612f02e5028a7de7e8ac25a