Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Dodávka zařízení audioguide vč. příslušenství pro přehrávání zvukových stop v expozicích Návštěvnického centra ČNB

Document information

Title: Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele-konverze.pdf
Size: 274.27 KB
Actual file version: 03.11.2023 08:54:41
MD5 hash: aef474c7edb7ce71503f950173ec54bb
SHA256 hash: 86a8da95ca118b8ab5e3e848cff9f786f61de7e8f26b4a690de1666034fcc052

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 03.11.2023 08:54:41 Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele other documents - public - Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele-konverze. pdf 274.27 KB