Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Výměna vstupních portálů v budově ČNB Rooseveltova 20, Brno

Document information

Title: Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele-konverze.pdf
Size: 273.44 KB
Actual file version: 03.10.2023 16:03:05
MD5 hash: 7c837e4f9f74572a16c48a10c29b9340
SHA256 hash: cead2dc8be43cf6433721dce413963a25c1572ce9e2214714f968e90f9893cb4

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 03.10.2023 16:03:05 Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele other documents - public - Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele-konverze. pdf 273.44 KB