Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Support technologie Trading Room

Document information

Title: uzavřená smlouva
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o provádění profylaktických prohlídek a oprav tech. zař. pro Trading Room_92-050-13_Redigováno.pdf
Size: 5.75 MB
Actual file version: 04.03.2013 12:03:36
MD5 hash: 0da5184a2b999079a9bf91df52eddea5
SHA256 hash: 4d12d5d5a80d32e082fc89476a1404ffb16448452fb781f36e86b5ffb2d254e6

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 04.03.2013 12:03:36 uzavřená smlouva other documents - public - Smlouva o provádění profylaktických prohlídek a oprav tech. zař. pro Trading Room_92-050-13_Redig ováno.pdf 5.75 MB