Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Obnova výtahu Monospace v objektu ČNB Brno

Document information

Title: uzavřená smlouva
Description: uzavřená smlouva

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o dílo 92-288-22_DEPLOX s.r.o._Redigováno.pdf
Size: 4.91 MB
Actual file version: 10.01.2023 10:39:20
MD5 hash: 8f1ce0647703365f2ba0d6f468d5bbca
SHA256 hash: 1d4e58d521d8e3cbfda35cf2a1828c24a1103c0f80e8a7fafcc31a3adce731d1

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 10.01.2023 10:39:20 uzavřená smlouva uzavřená smlouva other documents - public n/a 4.91 MB