Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Dodávky plastových plomb s čárovým kódem

Document information

Title: Uzavřená smlouva
Description:
Document published on Profile: 21.12.2022 13:26:51

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva na dodávky plastových plomb_PLASTON_92-099-22_Redigo váno.pdf
Size: 4.96 MB
Actual file version: 21.12.2022 13:26:51
MD5 hash: fe75f1a22565891f3ec2d602035b951a
SHA256 hash: ff65466641795ef411baa36c0c9013f5e5688eb98d3e4f2e3a0fc9f8d1773383

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 21.12.2022 13:26:51 Uzavřená smlouva other documents - public n/a 4.96 MB