Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Obnova evakuačního rozhlasu

Document information

Title: Uzavřená smlouva o dílo
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva o dílo_obnova evakuačního rozhlasu_ELSO INDUSTRIAL_92-120-21_Redigován o.pdf
Size: 9.01 MB
Actual file version: 02.07.2021 10:34:00
MD5 hash: 917e1b6553ffb296d5fd057cfefa3d67
SHA256 hash: 0247887a69bf6e9d74b85d72a403d901a2b53cd654eb752f9adc4230490ef2b2

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 02.07.2021 10:34:00 Uzavřená smlouva o dílo other documents - public - Smlouva o dílo_obnova evakuačního rozhlasu_ELSO INDUSTRIAL_92-120-21 _Redigováno.pdf 9.01 MB