Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Support technologie Trading Room

Document information

Title: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
Description:

Actual file version

File name: Dokument PDF Oznámení o výběru(BBLS1i).pdf
Size: 118.01 KB
Actual file version: 13.02.2013 09:06:54
MD5 hash: 37e845db2dca115c8dd6810037ab0d9d
SHA256 hash: 41f1907c269d9de0c2eae60fcb5252c8a9e46e19f0880a87cfcb40c1485a33b8

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 13.02.2013 09:06:54 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky other documents - public - Oznámení o výběru(BBLS1i).pdf 118.01 KB