Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výměna vzduchotechnických jednotek č. 85 a 89
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2018 16.05.2018 10:00
Realizace víceprací č. 3 projektu HRIS
nadlimitní Zadáno 06.04.2018 09.04.2018 13:00
Dodávka služby SOC - Security Operation Centre
nadlimitní Zadáno 04.04.2018 09.05.2018 10:00
Dodávky licencí MS Select Plus
nadlimitní Zadáno 29.03.2018 30.04.2018 13:00
Pořízení 9 ks počítaček bankovek na pokladny ČNB
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2018 26.04.2018 10:00
Dodávka serverů platformy x86/x64 s příslušenstvím
nadlimitní Zadáno 23.03.2018 28.05.2018 10:00
Dodávka diskových kapacit a software včetně poskytování podpory
nadlimitní Zadáno 16.03.2018 29.05.2018 10:00
Výstavní mobiliář a instalace výstavy "100 let česko-slovenské koruny"
podlimitní Zadáno 14.03.2018 16.04.2018 13:00
Výroba a prodej sad oběžných mincí (koncesní řízení)
podlimitní Zadáno 07.03.2018 04.06.2018 13:00
Zlepšení parametrů učeben MP602 a MP603
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 10.04.2018 10:00
Pozáruční podpora software Data Protector
VZ malého rozsahu Zadáno 05.03.2018 26.03.2018 10:00
Rekonstrukce ISŘ energocentra
podlimitní Zadáno 23.02.2018 13.03.2018 10:00
Poskytování platebních karet a služeb s nimi spojených
nadlimitní Zadáno 22.02.2018 30.04.2018 10:00
Dodávka bezdrátových snímačů čárových kódů s interní pamětí
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 15.03.2018 10:00
Externí hodnocení kvality interního auditu
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2018 01.03.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016