Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka HW a migrace systému SIEM ArcSight
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2020 15:38:17
Předmět Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 ZD-konverze.pdf (339.26 KB)