Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka software pro archivaci elektronické pošty
Odesílatel Vladimír Bruk
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.10.2013 16:38:14
Předmět Výzva

Česká národní banka si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky v rámci poptávky "Dodávka software pro archivaci elektronické pošty". Informace k poptávce jsou uvedeny na https://ezak.cnb.cz. Předem Vám děkujeme za Vaši případnou nabídku v předmětné poptávce.