Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení NET4 - Obnova sítě výpočetních středisek na bázi SDN v ČNB
Odesílatel Jaroslava Malá
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 17:29:12
Předmět Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 4 zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení č. 4 ZD-konverze.pdf (333.80 KB)
- Příloha č. 1 Vysvětlení č. 4 ZD.xlsx (12.26 KB)