Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova centrálních diskových kapacit
Odesílatel Pavel Vrátný
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.08.2013 12:47:19
Předmět Dodatečné informace

Specifikace základních testů


Přílohy
- 2013-2826-420 - Dodatečné informace.pdf (79.52 KB)