Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 150 ks sestav osobních počítačů
Odesílatel Ondřej Pavelka
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.10.2018 11:30:56
Předmět Změna č. 1 zadávací dokumentace

Změna č. 1 zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna č. 1 ZD-konverze.pdf (255.24 KB)