Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Externí hodnocení kvality interního auditu
Odesílatel David Lenc
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2018 14:38:23
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

dovoluji si Vás upozornit, že ve vyhlášené veřejné zakázce malého rozsahu (poptávce) České národní banky „Externí hodnocení kvality interního auditu“ došlo ke změně poptávky nahrazením přílohy č. 1 poptávky – Návrhu smlouvy.

Pro případ, že jste Vaši nabídku již odeslali s podepsanou přílohou č. 1 poptávky – Návrh smlouvy v dosavadním znění a vůči novému znění přílohy č. 1 poptávky – Návrh smlouvy nemáte výhrady, není třeba znění Vámi odeslané nabídky nijak doplňovat. V opačném případě nám prosím své výhrady sdělte ve lhůtě pro podání nabídek.

S pozdravem

David Lenc


Přílohy
- Příloha č. 1 poptávky - Návrh smlouvy.doc (127.00 KB)
- Změna č. 1 poptávky Externí hodnocení kvality interního auditu.pdf (166.09 KB)