Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Externí hodnocení kvality interního auditu
Odesílatel David Lenc
Organizace odesílatele Česká národní banka [IČO: 48136450]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2018 11:20:21
Předmět Výzva k podání nabídky VZ "Externí hodnocení kvality interního auditu"

Dobrý den,

dovoluji si Vás upozornit na vyhlášení výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu (poptávky) České národní banky.

S pozdravem

David Lenc
odbor obchodní
sekce správní

Česká národní banka
telefon: +420 224 412 905